Обяви, съобщения


ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


за набиране на предложения с предмет:

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ ПО ПРОЕКТ - ОБЯВА

 


ОБЯВА


Във връзка с изпълнение дейностите на BG05M9OP001-2.018 "Социално-икономическа...
Обява

 


ОБЯВА


Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001...
1 2
Всички права запазени! ©ОУ Христо Ботев
Suzara web design