Обяви, съобщения


Образователна телевизия

 Образователна телевизия и телевизионни уроци с БНТ. Това ще се случи по каналите БНТ 2 или БНТ 4.


ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


за набиране на предложения с предмет:

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ ПО ПРОЕКТ - ОБЯВА

 


ОБЯВА


Във връзка с изпълнение дейностите на BG05M9OP001-2.018 "Социално-икономическа...
1 2 3
Всички права запазени! ©ОУ Христо Ботев
Suzara web design