Финансови документи - Документи


- Отчет за изпълнение на СЕС към 30.06.2020 г.

- Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

- Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата

- Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

- Бюджет 2020 г.

- Бюджет начален план 2020 г.

- Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.

- Отчет за изпълнение на СЕС към 31.12.2019 г.

- Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019

- Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019

- Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2019

- Отчет за изп.бюджета към 31.03.2019 г.

- Бюджет начален план по пълна бюджетна класификация

- Бюджет -начален план 2019

- Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2018

25.10.2018 - Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

30.06.2018 - Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2018г

17.04.2018 - Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 31.

17.04.2018 - Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

19.02.2018 - БЮДЖЕТ 2018 година

19.02.2018 - Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.- дофин

19.02.2018 - Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

- Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г - дофин

- Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2017

- Отчет за изпълнение на бюджета дофинансиране към 30.06

- Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.17

- Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2017г-дофинанс

- Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.

- Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.

Съобщения

Данни за контакт

ОУ "Христо Ботев"

адрес:с. Николаевка, община Суворово обл. Варна
ул.

тел.: 052-912276;тел: 0889430930;

e-mail: ou_nikolaevka@mail.bg

Всички права запазени! ©ОУ Христо Ботев
Suzara web design