Обяви, съобщения


Проект "Подкрепа за успех"


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ГРУПИ

Български език и литература I клас

 

ДАТА ЧАС МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
03.06.2019 г. 09:00 - 11:50 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
04.06.2019 г. 09:00 - 11:50 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
05.06.2019 г. 09:00 - 11:50 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
06.06.2019 г. 09:00 - 11:50 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
07.06.2019 г.  09:00 - 11:50 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка

 

Български език и литература II клас

 

ДАТА ЧАС МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
03.06.2019 г. 09:00 - 11:50 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
04.06.2019 г. 09:00 - 11:50 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
05.06.2019 г. 09:00 - 11:50 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
06.06.2019 г. 09:00 - 11:50 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
07.06.2019 г.  09:00 - 11:50 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка

 

Български език и литература III клас

ДАТА ЧАС МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
03.06.2019 г. 09:00  ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
04.06.2019 г. 09:00  ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
05.06.2019 г. 09:00  ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
06.06.2019 г. 09:00  ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
07.06.2019 г.  09:00  ОУ "Христо Ботев" село Николаевка

 

Български език и литература IV клас

 

ДАТА ЧАС МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
03.06.2019 г. 09:00 - 12:10 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
04.06.2019 г. 09:00 - 12:10 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
05.06.2019 г. 09:00 - 12:10 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
06.06.2019 г. 09:00 - 12:10 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
07.06.2019 г.  09:00 - 12:10 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка

 

Български език и литература V - VI клас

ДАТА ЧАС МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
03.06.2019 г. 15:10 - 15:55 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
07.06.2019 г. 14:15 - 15:00 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
10.06.2019 г. 15:10 - 15:55 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
13.06.2019 г.  14:15 - 15:50 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
14.06.2019 г. 14:15 - 15:00 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
18.06.2019 г.  09:00 - 11:30 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
20.06.2019 г. 09:00 - 11:30 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
21.06.2019 г. 09:00 - 11:30 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
24.06.2019 г. 09:00 - 11:30 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
25.06.2019 г. 09:00 - 11:30 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
26.06.2019 г. 10:30 - 12:00 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка

 

 

Математика V - VI клас

ДАТА ЧАС МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
04.06.2019 г. 15:10 - 15:55  ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
05.06.2019 г. 15:10- 15:55 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
11.06.2019 г. 15:10- 15:55 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
12.06.2019 г.  15:10- 15:55 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
18.06.2019 г. 10:30 - 13:00 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
20.06.2019 г.  11:30 - 14:00 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
21.06.2019 г. 10:30 - 12:00 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
24.06.2019 г. 10:30 - 12:00 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
25.06.2019 г. 10:30 - 12:00 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка
26.06.2019 г. 09:00 - 11:00 ОУ "Христо Ботев" село Николаевка

 

 

 

 

 

 Всички права запазени! ©ОУ Христо Ботев
Suzara web design