ПЪРВИ КЛАС

ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
1. Бълг. език и литература1. Бълг. език и литература1. Бълг. език и литература1. Бълг. език и литература1. ИУЧ – Бълг. език и лит-ра
2. Бълг. език и литература2. Бълг. език и литература2. Бълг. език и литература2. Религия2. ИУЧ – Бълг. език и лит-ра
3. Математика3. Математика3. Математика3. Математика3. Физ. възпитание и спорт
4. Околен свят4. Технологии и предприемачество4. Музика4. ИУЧ – Математика4. Изобразително изкуство
5. Музика5. Час на  класа5. ФУЧ – Приказен свят5. Физ. възпитание и спорт5. Изобразително изкуство
 Спортни дейности (лека атлетика)   

ВТОРИ КЛАС

ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
1. Бълг. език и литература1. Английски език1. Околен свят1. Английски език1. ИУЧ – Бълг. език и лит-ра
2. Бълг. език и литература2. Бълг. език и литература2. Религия2. Бълг. език и литература2. ИУЧ – Бълг. език и лит-ра
3. Математика3. Бълг. език и литература3. Бълг. език и литература3. Бълг. език и литература3. ИУЧ – Математика
4. Музика4. Математика4. Математика4. Математика4. Музика
5. ФУЧ – Приказен свят5. Изобразително изкуство5. Физ. възпитание и спорт5. Технологии и предприемачество5. Физ. възпитание и спорт
 6. Час на  класа Спортни дейности (лека атлетика) 

ТРЕТИ КЛАС

ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
1. Английски език1. Физ. възпитание и спорт1. Човекът и природата1. Компютърно моделиране1. Човекът и обществото
2. Физ. възпитание и спорт2. Английски език2. Бълг. език и литература2. Бълг. език и литература2.Английски език
3. Бълг. език и литература3. Бълг. език и литература3. Бълг. език и литература3. ИУЧ – Бълг. език и лит-ра3. ИУЧ – Бълг. език и лит-ра
4. Бълг. език и литература4, Бълг. език и литература4. Математика4. Математика4. Изобразително изкуство
5. Математика5. Математика5. Човекът и обществото5. ИУЧ – Математика5. Изобразително изкуство
6. ФУЧ – Приказен свят6. Час на  класаМузика6. Технологии и предприемачествоСпортни дейности (лека атлетика)

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
1. Човекът и природата1. Компютърно моделиране1. Английски език1. Физ. възпитание и спорт1. Английски език
2. Английски език2. Бълг. език и литература2. Бълг. език и литература2. Бълг. език и литература2. ИУЧ – Бълг. език и лит-ра
3. Бълг. език и литература3. Бълг. език и литература3. Бълг. език и литература3. ИУЧ – Бълг. език и лит-ра3. ИУЧ – Математика
4. Бълг. език и литература4. Математика4. Математика4. Математика4. Изобразително изкуство
5. Математика5.Технологии и предприемачество5. Човекът и природата5. Човекът и обществото5. Изобразително изкуство
6. Физ. възпитание и спорт6. Час на  класа6. Музика6. ФУЧ – Приказен свят 
 Спортни дейности (лека атлетика)   

ПЕТИ КЛАС

ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
1. Физ. възпитание и спорт1. Човекът и природата1. Бълг. език и литература1. Бълг. език и литература1. Изобразително изкуство
2. Математика2. Математика2. Човекът и природата2. Бълг. език и литература2. Изобразително изкуство
3. Бълг. език и литература3. Английски език3. Математика3. Математика3. География и икономика
4. Бълг. език и литература4. ИУЧ -Бълг. език и лит-ра4. Физ. възпитание и спорт4. Английски език4. ИУЧ – Информ. технол-ии
5. Английски език5. Информ. технол-ии5. Английски език5. Музика5. Физ. възпитание и спорт
6. История и цивилизация6. Музика6. Технологии и предприемачество6. История и цивилизация6. Човекът и природата
7. ФУЧ – Информ. технол-ии7. Час на  класаСпортни дейности (футбол)  

ШЕСТИ КЛАС

ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
1. Математика1. Математика1. Човекът и природата1. Математика1. Технологии и предприемачество
2. Бълг. език и литература2. Човекът и природата2. Математика2. Английски език2. ИУЧ – Информ. технол-ии
3. Музика3. Бълг. език и литература3. Бълг. език и литература3. Бълг. език и литература3. Английски език
4. Английски език4. Английски език4. ИУЧ – Бълг. език и лит-ра4. Бълг. език и литература4. Физ. възпитание и спорт
5. Човекът и природата5. Физ. възпитание и спорт5. Технологии и предприемачество5. История и цивилизация5. Изобразително изкуство
6. Информ. технол-ии6. История и цивилизация6. География и икономика6. Музика6. Изобразително изкуство
Спортни дейности (футбол)7. Час на  класа   

СЕДМИ КЛАС

 ПОНЕДЕЛНИКВТОРНИКСРЯДАЧЕТВЪРТЪКПЕТЪК
1. Физика и астрономия1. Бълг. език и литература1. Математика1. Химия и ООС1. ИУЧ – Информ. технол-ии
2. Биология и ЗО2. Бълг. език и литература2. Английски език2. Математика2. География и икономика
3. Английски език3. Математика3. Физ. възпитание и спорт3. География и икономика3. ИУЧ – Бълг. език и лит-ра
4. Музика4. Музика4. Биология и ЗО4. Технологии и предприемачество4. Изобразително изкуство
5. Математика5. Физика и астрономия5. Информ. технол-ии5. Бълг. език и литература5. Английски език
6. Бълг. език и литература6. ИУЧ – Бълг. език и лит-ра6. История и цивилизация6. Бълг. език и литература6. История и цивилизация
7. ФУЧ –Предприемачество7. Час на  класа 7. Физ. възпитание и спортСпортни дейности (футбол)