20.08.21

Бланка на заявление за кандидатстване за прием, издаване на дубликати за свидетелсво, удостоверение за завършен клас и кандидатстване за работа може да изтеглите от тук.

Декларация за защита на личните данни, може да изтеглите от тук

Всяко заявление трябва да е придружено с декларация за защита на личните данни