Уважаеми родители,

Приемът в ОУ “Христо Ботев”, с. Николаевка продължава. Бланка за заявление може да изтеглите от рубрика Документи.

Ние, педагогическият екип на училището, подготвяме за децата ви природосъобразна Монтесори среда и подход, основан на хуманно отношение и индивидуално внимание към образователните потребности на всяко дете. 

Освен основната подготовка по общообразователните предмети, даваме възможност за сформиране на групи по интереси, съобразно индивидуалните желания и творчести пориви на учениците. 

Местоположението на училището позволява провеждане на изнесени уроци сред природата, както и пряко наблюдение на процесите в заобикалящата ни флора и фауна.

Чрез грижата за растенията в образователните ни градинки, децата ще придобиват по-ясна представа за здравословно хранене и позитивно отношение към околната среда.

Очакваме ви!

20.08.21

 Заявление за прием може да изтеглите от рубрика Документи