ПРОЕКТ "ТВОЯ ЧАС"

Групи по проект „Твоят час” в ОУ „Христо Ботев” село Николаевка за учебната 2017–2018 година

Дейности за преодоляване на обучителните затруднени

Българският език – по пътя към успеха
Мога да чета и пиша
Мога да чета
Пиша и чета добре
Четем, пишем, общуваме

Представителна изява на група "Четем, пишем, общуваме"