Директор: Павлина Иванова

Заместник директор УД: Нона Йотова – Маринова

Заместник директор АД: Николай Илиев

Педагогически съветник: Мирослава Първовска

Счетоводител: Даниела Николова

ЗАС: Ирена Иванова