СЪОБЩЕНИЯ

ГРАФИК – дистанционно обучение

I клас Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1. Български  език и литература 1. Български  език и литература 1. Български  език и литература 1. Български  език …

Прочети повече
СЪОБЩЕНИЯ

Учим Онл@йн – e-prosveta

https://www.e-prosveta.bg/uchim-videouroci/

Прочети повече
СЪОБЩЕНИЯ

Обява

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Обява Заповед за назначаване на Комисия Протокол от работата на Комисията за кандидатсване …

Прочети повече