Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

есенна 30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.
коледна 24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.
междусрочна 01.02.2022 г. 
пролетна за I – VII клас 01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година: 02.02.2022 година

Неучебни дни

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ

20.05.2022 г. – втори ДЗИ

25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

31.05.2022 г.  – І – III клас (14 учебни седмици)

15.06.2022 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2021 г. – VII клас (18 учебни седмици)