Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

есенна 24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл.
коледна 30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл.
междусрочна 03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.
пролетна за I – VII клас 08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година: 04.02.2021 година

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. – втори ДЗИ

25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

31.05.2021 г. (07.06.2021) – І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)

14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2021 г. – VII клас (18 учебни седмици)