ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ

– Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020

– Отчет за изпълнение на СЕС към 30.09.2020

– Отчет за изпълнение на СЕС към 30.06.2020 г.

– Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

– Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата

– Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

– Бюджет 2020 г.

– Бюджет начален план 2020 г.

– Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.

– Отчет за изпълнение на СЕС към 31.12.2019 г.

– Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019

– Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019

– Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2019

– Отчет за изп.бюджета към 31.03.2019 г.

– Бюджет начален план по пълна бюджетна класификация

– Бюджет -начален план 2019

– Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2018

25.10.2018 – Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

30.06.2018 – Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2018г

17.04.2018 – Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 31.

17.04.2018 – Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

19.02.2018 – БЮДЖЕТ 2018 година

19.02.2018 – Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.- дофин

19.02.2018 – Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

– Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г – дофин

– Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2017

– Отчет за изпълнение на бюджета дофинансиране към 30.06

– Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.17

– Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2017г-дофинанс

– Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.

– Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.