2 Клас 27.11.2020

ИУЧ – Бълг. език и лит-ра ИУЧ – Бълг. език и лит-ра ИУЧ – Математика Музика Физ. възпитание и спорт

1 Клас 27.11.2020

ИУЧ – Бълг. език и лит-ра ИУЧ – Бълг. език и лит-ра Физ. възпитание и спорт Изобразително изкуство Изобразително изкуство

7 Клас 26.11.2020

Химия и ООС Математика География и икономика Технологии и предприемачество Български език и литература Физическо възпитание и спорт

6 Клас 26.11.2020

Математика Английски език Български език и литература История и цивилизация Музика

5 Клас 26.11.2020

Български език и литература Български език и литература Математика Английски език Музика История и цивилизация