ГРАФИК – дистанционно обучение

I клас Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1. Български  език и литература 1. Български  език и литература 1. Български  език и литература 1. Български  език и литература 1.Български  език и литература 2. Математика 2. Математика 2. Математика 2. Математика 2. Околен свят II клас Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1. Английски език 1. Английски език 1. Български  език…

Обява

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Обява Заповед за назначаване на Комисия Протокол от работата на Комисията за кандидатсване по документи Протокол от работата на Комисията за събеседване ОБЯВА Във връзка с изпълнение дейностите на BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи., , ОУ“Христо Ботев“, с.Николаевка, общ.Суворово, обл.Варна обявява подбор на…