4 Клас 26.11.2020

Физическо възпитание и спорт Български език и литература ИУЧ Български език и литература Математика Човекът и обществото ФУЧ Приказен свят

3 Клас 26.11.2020

Компютърно моделиране Български език и литература ИУЧ Български език и литература Математика ИУЧ Математика Технологии и предприемачество

2 Клас 26.11.2020

Английски език Български език и литература Български език и литература Математика Технологии и предприемачество

1 Клас 26.11.2020

Български език и литература Религия Математика ИУЧ Математика Физическо възпитание и спорт

Заповед

Заповед за преустановяване на учебните занятия