5 Клас 28.01.2021

Български език и литература Български език и литература Математика Английски език Музика История и цивилизация

4 Клас 28.01.2021

Физ. възпитание и спорт Български език и литература ИУЧ – Български език и литература Математика Човекът и обществото ФУЧ – Приказен свят

3 Клас 28.01.2021

Компютърно моделиране Български език и литература ИУЧ – Български език и литература Математика ИУЧ – Математика Технологии и предприемачество

2 Клас 28.01.2021

Английски език Български език и литература Български език и литература Математика Технологии и предприемачество Спортни дейности (лека атлетика)

1 Клас 28.01.2021

Български език и литература Религия Математика ИУЧ – Математика Физ. възпитание и спорт