6 Клас 12.02.2021

Физ. възпитание и спорт ИУЧ – Информационни технологии ИУЧ – Български език и литература Английски език Изобразително изкуство Изобразително изкуство

5 Клас 12.02.2021

Изобразително изкуство Изобразително изкуство География и икономика ИУЧ – Информационни технологии Физ. възпитание и спорт Човекът и природата

6 Клас 11.02.2021

Математика Английски език Български език и литература Български език и литература История и цивилизация Музика

5 Клас 11.02.2021

Български език и литература Български език и литература Математика Английски език Музика История и цивилизация

6 Клас 10.02.2021

Човекът и природата Математика Бълг. език и литература Технологии и предприемачество Физ. възпитание и спорт География и икономика