6 Клас 16.03.2021

Математика География и икономика Български език и литература ИУЧ – Български език и литература Физ. възпитание и спорт История и цивилизация Час на класа

7 Клас 15.03.2021

Физика и астрономия Биология и ЗО Английски език Музика Математика Български език и литература ФУЧ –Предприемачество

6 Клас 15.03.2021

Математика Български език и литература Музика Английски език Човекът и природата Информационни технолотии