2 Клас 31.03.2021

Околен свят Религия Български език и литература Изобразително изкуство Изобразително изкуство ЦДО – Български език и литература ЦДО – Околен свят

1 Клас 31.03.2021

Български език и литература Български език и литература Математика Музика ФУЧ – Приказен свят ЦДО – Български език и литература ЦДО – Математика

7 Клас 30.03.2021

Химия и ООС ИУЧ – Български език и литература Математика Физ. възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Час на класа

6 Клас 30.03.2021

Математика География и икономика Български език и литература ИУЧ – Български език и литература Физ. възпитание и спорт История и цивилизация Час на класа Спортни дейности (футбол)

5 Клас 30.03.2021

ИУЧ – Български език и литература Математика Английски език Човекът и природата Информационни технологии Музика Час на класа