2 Клас 02.04.2021

ИУЧ – Български език и литература ИУЧ – Български език и литература ИУЧ – Математика Музика Физ. възпитание и спорт ЦДО – Български език и литература ЦДО – Математика

1 Клас 02.04.2021

ИУЧ – Български език и литература ИУЧ – Български език и литература Физ. възпитание и спорт Изобразително изкуство Изобразително изкуство

7 Клас 01.04.2021

Химия и ООС Математика География и икономика Биология и ЗО Български език и литература Български език и литература Физ. възпитание и спорт

6 Клас 01.04.2021

Математика Английски език Български език и литература Български език и литература История и цивилизация Музика