Самостоятелна форма на обучение

Конспект по История 5 клас Конспект по История 6 клас Конспект по История 7 клас Конспект по Човекът и обществото 4 клас Конспект по Математика 4 клас Конспект по Английски език 5 клас Конспект по Английски език 4 клас Конспект по Физическо възпитание и спорт 1 клас Конспект по Физическо възпитание и спорт 2 клас…

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Превоз на деца и ученици при ОУ “Христо Ботев” с.Николаевка , общ.Суворово от гр.Варна ж.к. Власдислав Варненчик до с.Николаевка общ.Суворово и обратно за период от 04.01.2022 до 30.06.2022 г. https://app.eop.bg/today/179826

ОБЯВА

за свободни работни места Обява Заявление

ОБЯВА

за свободна длъжност „ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР“ по проект „Подкрепа за успех“ ОБЯВА Заявление Бланка – проект